Digimatic Calipers

Posted on Posted in Sản phẩm
Mã đặt hàng Phạm vị đo Độ chia Độ chính xác
 500-171       0-150mm/0-6”  0,01mm ±0,02mm
 500-172       0-200mm/0-8”  0,01mm ±0,02mm
500-173       0-300mm/0-12″  0,01mm ±0,03mm
500-196       0-150mm/0-6″  0,01mm ±0,02mm
500-197       0-200mm/0-8″  0,01mm ±0,02mm