Thấu kính Ophir cho máy cắt laser CO2

Posted on Posted in Linh kiện quang học Ophir
Lớp phủ AR Standard LA ULA
  Duralens™ Black Magic™ Clear Magic™
Độ truyền dẫn >99.3% >99.35% >99.37%
Độ hấp thụ <0.20% <0.15% <0.13%
Độ phản xạ <0.20% <0.25% <0.25%

* Duralens : độ bền cao, đảm bảo sự hấp thụ <0.20%, thích hợp cho các dòng máy CO2  có công suất từ 2Kw-4Kw

* Black Magic: đảm bảo sự hấp thụ <0.15%, khả năng chống được sự phản chiếu của ánh sáng, chịu được độ ẩm cao.

* Clear Magic:  đảm bảo sự hấp thụ <0.13%, thiết kế đặc biệt phù hợp cho máy cắt laser CO2 có công suấ từ 4Kw trở lên; đặc biệt cho các máy cắt thép có độ dày lớn; độ bền cao có thể sử dụng 24/24h

Code Sản phẩm Máy Laser
OP601302 EZ mount for FO NT Mount and Duralens ZnSe Plano-convex Dia1.5″ FL5″ ET7.6 mm Amada 5″ 
OP601301 EZ mount for FO NT Mount and Duralens ZnSe Plano-convex Dia1.5″ FL7.5″ ET7.6 mm  Amada 7.5″ 
OP701203 EZ mount for FO NT Mount PN without optic for F.L 7.5″ Amada 7.5″ 
OP601104  Duralens ZnSe Plano-convex Dia1.5″ FL5″ ET7.6 mm  Amada FO NT, Hankwang**
OP601105 Duralens ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL5″ ET7.9 mm  Amada X1, Mitsubishi  
OP601106 Duralens ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL5″ ET9.65 mm  Amada รุ ่นFO / Cincinnati 
OP601103 Duralens ZnSe Plano-convex Dia1.5″ FL7.5″ ET7.6 mm  Amada 3015 FO 
OP601101 Duralens ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL7.5″ ET7.9 mm  Amada X1, Mazak, Mitsubishi  
OP601102 Duralens ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL7.5″ ET9.6 mm  Amada 
OP602101 Black Magic ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL7.5″ ET7.9 mm  Amada X1, Mazak, Mitsubishi  
 OP603103 Clear Magic ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL5″ ET7.90 mm Amada, Mitsubishi 
OP603101 ML3015HV, ML1512LVP Clear Magic ZnSe Plano-convex Dia2.0″ FL7.5″ ET7.90 Amada X1, Mazak, Mitsubishi 
OP601203 Duralens ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL5″ ET7.4 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP601201 Duralens ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL5″ ET9 mm Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP601204 Duralens ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL7.5″ ET7.4 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF, AMADA 
OP601202 Duralens ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL7.5″ ET9 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP602201 Black Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL5″ ET9 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP602202 Black Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL7.5″ ET9 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP603204 Clear Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL7.5″ ET7.4 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP603201 Clear Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL5″ ET9 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP603202 Clear Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL7.5″ ET9 mm  Bystronic, Hankwang, TRUMPF 
OP603203 Clear Magic ZnSe Meniscus Dia1.5″ FL5″ ET7.4 mm  Hankang, TRUMPF 
OP601205 Duralens ZnSe Meniscus Dia1.75″ FL5″ ET9 mm  LVD 
OP601206 Duralens ZnSe Meniscus Dia2.0″ FL7.5″ ET9.65 mm  LVD