Kẹp khuôn khí nén Pascal Swing clamp – CTM

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khí cảm biến Pascal – CTM là sản phẩm thuộc dòng sản phẩm Swing clamp 7 Mpa là loại kẹp cảm biến cực nhỏ có thể phát hiện sự trượt tải và cài đặt sai lệch của phôi một cách chắc chắn.

( Catalog – CTM )

Thông số kỹ thuật cơ bản sản phẩm:

Model Size  CTM03 CTM04 CTM05 CTM06 CTM10 CTM16
Clamp stroke 5 10 20 5 10 20 5 10 20 5 10 20 30 5 10 20 30 10 20 30
Cylinder force (hydraulic pressure 7MPa) kN 2.5 3.5 4.9 7.2 9.4 14.2
Cylinder inner diameter mm 26 31 37 44 51 62
Rod diameter mm 15 18 22 25 30 35.5
Effective area (clamp) cmJ 3.5 5 6.95 10.3 13.4 20.3
Swing angle 9(T±3‘
Positioning pin groove position accuracy ±1*
Repeated clamp positioning accuracy ±0.5°
Full stroke CTMD-DDT. C mm 12 17 27 13 18 28 14 19 29 39 15.5 20.5 30.5 40.5 22.5 32.5 42.5
CTMD-DDB. N mm 10.5 15.5 25.5 11.5 16.5 26.5 12.5 17.5 27.5 13.5 18.5 28.5 38.5 15 20 30 40 22 32 42
90’ swing stroke mm 5.5 6.5 7.5 8.5 10 12
Over clamp stroke (CTMD-ODT, C) mm 0.5
Mass CTMD-DDT kg 0.9 0.9 1 1.2 1.3 1.4 1.8 1.9 2.1 2.3 2.7 2.8 3.1 3.5 4.2 4.7 5.2
CTMD-DDC kg 0.8 0.8 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 2 2.3 2.4 2.6 3 3.4 4.1 4.6 5.1
CTMD-DDB, N kg 0.6 0.6 0.8 0.7 0.8 1 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2 2.3 2.4 2.6 3 3.4 4.1 4.6 5.1
Recommended tightening torque of mounting screvw*N • m 3.5 7 7 12 12 29
Recommended tightening torque of nut N • m 22 35 60 100 155 260