Kẹp khuôn khí nén Pascal Swing clamp – CTT

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khí Pascal – CTT là sản phẩm thuộc dòng Swing clamp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao và hiện đại từ Pascal

( Catalog – CTT )

Cấu tạo sản phẩm:

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model CTT01 CTT02 CTT04 CTT06 CTT10 CTT16 CTT25
Cylinder force (hydraulic pressure 7MPa)*’ kN 2 2.4 3.4 5.1 8.1 13.3 20.5
Cylinder inner diameter mm 25 29 36 42 52 65 82
Rod diameter mm 14 18 22.4 25 30 35.5 45
Effective area (clamp) cmJ 3.4 4.1 6.2 8.9 14.2 23.3 36.9
Swing angle 90° ±3°
Positioning pin groove position accuracy ±1°
Repeated clamp positioning accuracy ±0.5°
Full stroke mm 16 18 20.5 23.5 26.5 28.5 36
90’swing stroke mm 8 10 12.5 13.5 16.5 18.5 23
Clamp stroke mm 8 8 8 10 10 10 13
Max. swing torgue*1 N m 0.15 0.2 0.6 1 1.8 3.6 5.4
Cylinder capacity (clamp) cmJ 5.4 7.3 12.8 21 37.5 66.4 132.9
Return spring force Unclamp kN 0.23 0.29 0.5 0.74 1.13 1.79 2.92
Clamp stroke central position kN 0.37 0.47 0.94 1.12 1.79 2.99 5.32
Clamp end kN 0.42 0.52 1.05 1.22 1.94 3.25 5.85
Recommended piping inner diameter»5 mm 6 6 6 6 8 8 olO
Mass kg 0.7 1 1.5 2 3.3 5.5 10.4
Recommended tightening torque of mounting screws*4 Nm 3.5 7 7 12 29 57 77
Recommended tightening torgue of nut Nm 12 26 51 60 86 120 180