kẹp khuôn khí nén Pascal – BLU

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khuôn khí nén Pascal – BLU là 1 sản phẩm thuộc dòng Link Clamp 7/4 Mpa được sản xuất trên dây chuyền, công nghệ hiện đại từ Pascal. Dễ dàng lắp đặt, sử dụng, an toàn và hiệu quả

( Catalog – BLU )

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model     BLU02 BLU04 BLU06 BLU10 BLU16 BLU25
Cylinder force (hydraulic pressure 7 MPa) (kN) 3.4 5 6.7 10.6 17.2 26.9
Clamping force {hydraulic pressure 7 MPa) * (kN) 2.6 3.5 4.4 7.3 12.1 18.2
Standard clamp arm length (LH) (mm) 36.5 42 50 56.5 69.5 87.5
Cylinder inner diameter (mm) 25 30 35 44 56 70
Rod diameter (mm) 12 14 14 16 22.4 28
Effective area (clamp) (cm2) 4.9 7.1 9.6 15.2 24.6 38.5
Full stroke (mm) 20.5 23.5 26 29.5 36 45
Clamp stroke (mm) 17.5 20.5 23 26.5 33 42
Stroke margin (mm) 3 3 3 3 3 3
Max. oil flow rate (i/min) 1 1.6 2.6 4.7 9.5 18.9
Cylinder capacity Clamp (cm3) 10 16.7 25 44.8 88.6 173.3
Unclamp (cm3) 7.7 13 21 38.9 74.5 145.5
Mass (kg) 1 1.4 1.9 3.2 5.3 9.7
Recommended tightening torque of mounting screws *3 (N-m) 7 7 11 25 49 60