Kẹp khuôn khí nén Pascal – CLT

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khuôn khí nén Pascal – CLT là 1 sản phẩm thuộc dòng Link Clamp 7/4 Mpa được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tân tiến nhất từ Pascal. Dễ dàng lắp đặt, sử dụng. An toàn và hiệu quả

( Catalog – CLT )

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model     CLT02 CLT04 CLT06 CLT10 CLT16 CLT25
Cylinder force (hydraulic pressure 7MPa)*’ kN 3.2 4.5 6.1 9.8 15.7 25.4
Cylinder Inner diameter mm 25 30 35 44 56 70
Rod diameter mm 12 14 14 16 22.4 28
Effective area (clamp) cmJ 4.9 7.1 9.6 15.2 24.6 38.5
Full stroke mm 20.5 23.5 26 29.5 36 45
Clamp stroke mm 17.5 20.5 23 26.5 33 42
Safety stroke mm 3 3 3 3 3 3
Max. oil flow rate L/min 1 1.6 2.6 4.7 9.5 18.9
Cylinder capacity cm* 10 16.7 25 44.8 88.6 173.3
Return spring force Clamp kN 0.25 0.4 0.63 0.81 1.52 1.58
Unclamp kN 0.13 0.19 0.33 0.44 0.81 0.83
Recommended piping inner diameter** mm ©6 6 6 8 8 olO
Max. allowable mass of clamp arm*5 kg 0.2 0.3 0.5 1 1.5 3
Mass kg 0.7 1 1.5 2.4 4.3 8.1
Recommended lightening torque of mounting screws* Nm 7 7 12 29 57 100