Kẹp khuôn khí nén Pascal – CTX

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp khuôn khí nén Pascal – CTX là 1 sarb phẩm thuộc dòng sản phẩm Air Swing clamp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, hiện đại, an toàn và  hiệu quả từ Pascal.

( Catalog – CTX)

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model   CTX32-D CTX40-G CTX50-G CTX63-D
A 129.8 139.3 160.7 187.2
B 50 56 66 78
C 60 66 80 91
D 35 38 47 52
E 25 28 33 39
F 39 45 53 65
aG 46 54 64 77
cH 14 16 20 25
J 78.8 83.3 100.2 110.7
K 51 56 60.5 76.5
L 27 27 32 32
M 22.5 24 28 31.5
N (arm thickness) 19 22 27 32
P 10.3 10.3 13.2 15.2
R1 11 11 12.5 12.5
R2 20 26 30 40
R3 28 31 36 41
T M8X1.25 length 16 M8X1.25 length 16 M10X1.5 length 20 M 12X1.75 length 25
V 14 14 17 16
0W 5.5 5.5 6.8 6.8
OX 9.5 9.5 11 11
Y1 Gl/8 Gl/8 Gl/4 Gl/4
Y2 3.8 3.8 4.8 4.8
oY3 14 14 19 19
Z R5 R5 R6 R6
Z1 15° 15* 14° 13*
oAA (pin groove diameter) • .0018 4 o . «6,018 4 0 c .001» 5 o c .0018 5 o
AC 10.5 10.5 12.5 12.5
Positioning pin (dowel pin) o4(h8)x 10 o4(h8) x 10 o5(h8)x 12 o5(h8)x 12
0-rmg (fluorocarbon hardness Hs90) P6 P6 P6 P6
Taper sleeve CTH32-XS CTH40-XS CTH50-XS CTH63-XS
Speed controller* Meter-in VCL01-I VCL01-I VCL02-I VCL02-I
Meter-out VCLOl-O VCLOl-O VCL02-0 VCL02-0