Kẹp khuôn khí nén Pascal – Swing clamp 35-50 Mpa

Posted on Posted in Kẹp khuôn khí nén Pascal, Sản phẩm

Kẹp khuôn máy dập – Kẹp khuôn khí nén Pascal

Kẹp nâng khuôn khí nén Pascal – Swing clamp 35/50 Mpa. Đây là dòng sản phẩm Swing clamp với áp suất khí mạnh hơn so với dòng Air swing clamp và Swing clamp 7 Mpa cho ra lực kẹp, lực nâng mạnh mẽ hơn nhiều so với 2 dòng sản phẩm còn lại. Thích hợp cho những khuôn dập có kích thước lớn.

Tùy thuộc vào thông số kỹ thuật mà Swing clamp 35/50 Mpa được chia thành các loại chính sau đây

  • CTK-C/B: 35 Mpa đây là dòng sản phẩm mới từ Pascal – cơ chế tác động kép, cảm biến khuôn
  • CTK: 35 MpaDòng sản phẩm tiêu chuẩn, cơ chế tác động kép
  • CTK-U-J: 35 Mpa Cơ chế tác động kép, hành trình pít tông dài
  • CTW: 35 Mpa Cơ chế tác động kép
  • CTV: 35 Mpa Cơ chế tác động đơn
  • PLB: 50 Mpa cơ chế tác động kép