Bàn từ điện Kanetec KCT

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Được thiết kế thích hợp cho công việc mài chính xác cao trong đó không phải tạo ra nhiệt khi bật nguồn.
Tính năng:
-Được thiết kế đặc biệt để làm mát trực tiếp cuộn dây điện từ.
-Sự thay đổi về độ chính xác là rất nhỏ và sự tăng nhiệt độ được giảm thiểu bằng cách sử dụng cả nước làm mát chảy bên trong mâm cặp và chất lỏng mài phun lên bề mặt trên. Thiết kế này giảm thiểu sự giãn nở nhiệt của mâm cặp do nhiệt độ tăng.
-Nước làm mát chảy qua các cuộn dây bên trong trong mâm cặp, 1 thiết kế mới đã được kiểm chứng của Kanetec.
-Thích hợp nhất cho các hoạt động mài khô vì nhiệt của phôi cũng được loại bỏ.

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Height Hose Current Power Mass
Coupling Cord
B, L, f Le P H
KCT-1025F 10 (3.93 X25 (9.84) 10 (3.93) 250 21 (8.30) 1 ( (2+9) (0.43) 0.16A 15kg/ 33 lb
KCT-1325F 12 (4.92 X25 (9.84) 12 (4.92) -9.84 21 (8.34) 0.19A 19kg/ 41 lb
KCT-1530F 15 (5.90 X30 (11.8) 30 (11.8) 24 (9.44) 0.20A 2m 26kg/ 57 lb
KCT-1535F 15 (5.90 X35 (13.7) 15 (5.90) 35 (13.7) 21 29 (11.6) 14(2 + 12) (0.55) 85 0.22A -78.7 31kg/ 68 lb
KCT-1545F 15 (5.90 X45 (17.7) 45 (17.7) -0.82 40 (16.0) -3.34 0.29A 39kg/ 85 lb
KCT-2040F 20 (7.87 X40 (15.7) 40 (15.7) 35 (13.8) 8 0.43A 46kg/101 lb
KCT-2050F 20 (7.87 X50 (19.6) 20 (7.87) 50 (19.6) 46 (18.2) -0.31 0.34A 57kg/125 lb
KCT-2060F 20 (7.87 X60 (23.6) 60 (23.6) 54 (21.5) 0.47A 66kg/145 lb
Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Height Hose Current Power Mass
Coupling Cord
B, L, f Le P H
KCT-2550F 25 (9.84 X50 (19.6) 25 (9.84) 50 (19.6) 45 (17.7) 0.56A 80kg/176 lb
KCT-3050F 30 (11.8 X50 (19.6) 30 (11.8) 50 (19.6) 45 (17.7) 95 0.68A 3m 93kg/205 lb
KCT-3060F 30 (11.8 X60 (23.6) 60 (23.6) 25 52 (20.8) 19.5(2.5+17) -3.74 1.06A -118 112kg/247 lb
KCT-4050F 40 (15.7 X50 (19.6) 40 (15.7) 50 (19.6) -0.98 45 (17.7) -0.76 0.96A 132kg/291 lb
KCT-4060F 40 (15.7 X60 (23.6) 60 (23.6) 52 (20.8) 100 12 1.09A 159kg/350 lb
KCT-5050F 50 (19.6 X50 (19.6) 50 (19.6) 50 (19.6) 45 (17.7) -3.93 -0.47 0.93A 167kg/368 lb
KCT-5060F 50 (19.6 X60 (23.6) 60 (23.6) 52 (20.8) 1.06A 204kg/449 lb
Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Height Hose Current Power Mass
Coupling Cord
B, L, f Le P H
KCT-2560F 25 (9.84 X60 (23.6) 25 (9.84) 60 (23.6)
52 (20.8) 95 0.72A