Bàn từ điện Kanetec KEC-AR

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng

– Thích hợp cho các hoạt động mài và cắt với mâm cặp được gắn trên các máy công cụ như máy mài quay, máy tiện, máy tiện và máy phay quay để quay phôi vào máy. mẫu mâm cặp này này có hai loại:

+ Cực vòng và cực sao theo các hoa văn trên mặt gia công mâm cặp. Loại cực vòng được sử dụng cho các hoạt động mài nói chung và loại cực sao cho các hoạt động cắt.

Tính năng
– Các phôi tương đối mỏng có khả năng bị biến dạng cao do kẹp cơ học có thể được giữ bằng lực giữ đồng nhất để gia công chính xác cao.
– Đối với các hoạt động như cắt phôi dày, nên sử dụng loại cực hình sao để tạo ra lực giữ mạnh.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Work Face Pole No. of Height Voltage Current Mass Electro
Size D, De de Pitch Poles H Chuck Master
KEC- 10ARE 100 100 75 29 10(3+7! 0.06A 4kg/ 8 lb
-3.93 -3.93 -2.95
KEC- 16ARE 160 160 135 -1.14 -0.39 85 0.29A 12kg/ 26 lb
-6.29 -6.29 -5.31 -3.34
KEC- 20ARE 200 200 161 35 0.26A 19kg/ 41 lb SES-M103B
-7.87 -7.87 -6.33 -1.37
KEC- 25ARE 250 250 223 0.52A 33kg/ 72 lb ES-M305B
-9.84 -9.84 -8.77 EH-V305A
KEC- 32ARE 315 315 271 12(3+9) 90 VDC 0.53A 52kg/ 114 lb EH-VE305A
-12.4 -12.4 (10.6;
KEC- 40ARE 400 400 4) 49 -0.47 90 1.10A 93kg/ 205 lb
-15.7 -15.7 -1.92 -3.54
KEC- 50ARE 500 500 463 1.85A 130kg/ 286 lb
-19.6 -19.6 -18.2
KEC- 63ARE 630 630 583 3.10A 190kg/ 418 lb Above models except for the one marked by S.
-24.8 -24.8 -22.9
KEC- 80ARE 800 800 748 70 14(3+11) 110 5.10A 370kg/ 815 lb
-31.5 -31.5 -29.4
KEC-100ARE 1000 1000 944 -2.75 -0.55 -4.33 6.55A 580kg/ 1278 lb EH-VEZI0U
-39.4 -39.4 -37.1