Bàn từ điện Kanetec KET-UTS

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
– Mẫu này được sử dụng với máy mài của máy cắt lát gỗ và thích hợp nhất để mài góc cạnh. Nó cũng có thể được áp dụng để mài đồng đều theo hướng dọc.
Tính năng:
– Là kiểu kết nối, mẫu này bao gồm một bộ phận chính, trục dẫn, trục trung gian, trục nghiêng, đế nghiêng và đế nghiêng trung gian. Khi một đơn vị được sử dụng, nó được sử dụng như trong  và khi sử dụng ba đơn vị, chúng được kết nối như trong Hình 1.
– Do mômen nghiêng lớn, trục đã được làm dài để tăng tỷ số giảm về mặt máy của bạn. (Vòng chia tỷ lệ và thiết bị nghiêng không được bao gồm. Lắp ráp chúng trên mặt máy của bạn.)
– Khe hở kết nối mâm cặp với mâm cặp nhỏ đến 40 mm.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole pitch Length Voltage Current Mass Electro

Chuck Master

Remarks
L, Le P L2
KET-20100UTFS 20 (7.87 X100 (39.3) 100 (39.3) 92 (36.2) 28(4+24) (1.10) SSPitch varies according to places. 134 (52.7) 90 VDC 0.72A Approx.305kg/ 672 lb ES-M103B

ES-M305B

EH-V305A

EH-VE305A

S^For types with a combination of a rectifier and demagnetizer, see pages of “Chuck Controllers.”
KET-20120UTFS 20 (7.87 X120 (47.2) 120 (47.2) 112 (44.0) 154 (60.6) 0.90A Approx.355kg/ 782 lb
KET-20140UTFS 20 (7.87 X140 (55.1) 140 (55.1) 132 (51.9) 174 (68.5) 1.00A Approx.400kg/ 881 lb
KET-20150UTFS 20 (7.87 X150 (59.0) 150 (59.0) 142 (55.9) 184 (72.4) 1.25A Approx.430kg/ 948 lb
KET-20160UTJFS 20 (7.87 X160 (62.9) 160 (62.9) 152 (59.8) 194 (76.3) 1.35A Approx.445kg/ 981 lb
KET-20170UTJFS 20 (7.87 X170 (66.9) 170 (66.9) 162 (63.7) 204 (80.3) 1.33A Approx.465kg/1025 lb