Bàn từ điện Kanetec KETN-U

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dung:
– Được thiết kế thích hợp cho mài hạng nặng và cắt hạng nhẹ bề mặt nghiêng của đồ gá / đồ gá và khuôn kim loại.
Tính năng:
– Lực giữ phôi vật liệu rất mạnh
– Dễ dàng lắp đặt và một góc có thể được thiết lập như mong muốn trong phạm vi 90 ° về phía trước và 90 ° về phía sau.
– Trục quay với thang đo tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập góc.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Tilt Base Length Height Voltage Current Mass
Bi Li Be Le Hi Pi P2 Bz b3 l3 hi h2 l2 h2
KETN-1530U 15 (5.90 x30 (11.8) 150 30 (11.8) 116 24 (9.76) 110 28 (1.10) 16 190 150 35 (13.8) 120 163 55 (21.7) 175 90 VDC 0.49A 56kg/123 lb
KETN-1545U 15 (5.90 x45 (17.7) -5.9 45 (17.7) -4.56 40 (15.9) -4.33 26 (1.02) -0.62 -7.48 -5.9 50 (19.7) -4.72 -6.41 70 (27.6) -6.89 0.83A 72kg/158 lb
KETN-2050U 20 (7.87 x50 (19.6) 200 50 (19.6) 152 44 (17.3) 22 (0.86) 55 (21.7) 75 (29.6) 1.26A 96kg/211 lb
KETN-2060U 20 (7.87 x60 (23.6) 60 (23.6) -5.98 53 (20.8) 22. (0.88) 65 (25.6) 85 (33.5) 1.17A 110kg/242 lb