Bàn từ điện Kanetec KETN

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Dùng để cắt phôi bằng máy phay, máy định hình, máy bào và máy bào.
-Lực từ phân bố đều trên toàn bộ bề mặt hấp dẫn. Mâm cặp này được thiết kế đặc biệt để giữ chặt hơn cho các hoạt động cắt, trong một loạt các ứng dụng.
Tính năng:
-Mâm cặp điện từ tạo ra lực giữ mạnh đặc biệt cho các hoạt động cắt.
-Được thiết kế đặc biệt để giảm thiểu ảnh hưởng của từ tính lên máy cắt.

-Kiểu máy này có phạm vi ứng dụng rộng hơn bao gồm cả những phôi mỏng hơn 15 mm, mà mẫu máy KETZ không phù hợp.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Height Mounting Voltage Current Mass
Hole
Bi Li Be Le Pi P2 H G
KETN- 1530A 15 (5.90 x 30 (11.8) 15 (5.90) 30 (11.8) 20 11 (4.40) 24 (9.76) 28 (1.10) 100 0.49A 27kg/ 59lb
KETN- 1545A 15 (5.90 x 45 (17.7) 45 (17.7) -0.78 40 (15.9) 26 (1.02) -3.93 14 0.87A 41kg/ 90lb
KETN- 2050A 20 (7.87 x 50 (19.6) 20 (7.87) 50 (19.6) 15 (5.98) 44 (17.3) 22 (0.86) 1.09A 80kg/ 176lb
KETN- 2060A 20 (7.87 x 60 (23.6) 60 (23.6) 52 (20.5) 22. (0.88) Clamping 1.18A 98kg/ 216lb
KETN- 2550A 25 (9.84 x 50 (19.6) 25 (9.84) 50 (19.6) 20 (8.18) 44 (17.3) 22 (0.86) 14 1.42A 102kg/ 224lb
KETN- 3060A 30 (11.8 x 60 (23.6) 60 (23.6) 52 (20.5) 22. (0.88) 16 90 VDC 1.59A 130kg/ 286lb
KETN- 3080A 30 (11.8 x 80 (31.5) 30 (11.8) 80 (31.5) 25 24 (9.68) 72 (28.4) 26 (1.02) -0.62 120 2.21A 173kg/ 381lb
KETN-30100A 30 (11.8 x100 (39.4) 100 (39.4) -0.98 91 (36.1) 26. (1.04) -4.72 3.35A 240kg/ 529lb
KETN- 4080A 40 (15.7 x 80 (31.5) 40 (15.7) 80 (31.5) 34 (13.4) 72 (28.4) 25 (0.98) Clamping 3.05A 230kg/ 507lb
KETN-40100A 40 (15.7 x100 (39.4) 91 (36.1) 26. (1.04) 4.17A 288kg/ 634lb
KETN-50100A 50 (19.6 x100 (39.4) 50 (19.6) 100 (39.4) 43 (17.0) 92 (36.2) 23 (0.90) 5.86A 400kg/ 881lb
KETN-60100A 60 (23.6 x100 (39.4) 60 (23.6) 52 (25.5) 92 (36.3) 31 (1.22) 5.66A 470kg/1036lb