Bàn từ điện Kanetec KETW-N

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
– Được thiết kế để giữ phôi mỏng trong các hoạt động mài và cắt. Phôi phải dài hơn 80mm (3,15 inch) và được đặt theo hướng dọc.
Tính năng:
– Ngoài việc mài các phôi mỏng đáp ứng các điều kiện trên,mẫu sản phẩm này thích hợp để cắt.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Height Mounting Voltage Current Power Mass Electro Chuck Master
B. L. t Le Pitch H Hole Cord
KETW-N1530 15 (5.90 X30 (11.8) 15 (5.90) 30 (11.8) 19 24 (9.64) 4 (0.8+3.2) (0.15) 100 Clamping 90 VDC 0.4A 2m 31kg/ 68 lb ES-M103B
KETW-N1535 15 (5.90 X35 (13.7) 35 (13.7) -0.75 29 (11.5) -3.93 0.45A -78.7 36kg/ 79 lb ES-M305B
KETW-N1545 15 (5.90 X45 (17.7) 45 (17.7) 39 (15.6) 0.62A 46kg/101 lb EH-V305A
KETW-N2040 20 (7.87 X40 (15.7) 20 (7.87) 40 (15.7) 25 34 (13.7) 120 0.7A 65kg/144 lb EH-VE305A
KETW-N2050 20 (7.87 X50 (19.6) 50 (19.6) -0.98 44 (17.5) -4.72 0.8A 3m 82kg/180 lb
KETW-N2060 20 (7.87 X60 (23.6) 60 (23.6) 54 (21.6) 0.92A -118 98kg/216 lb
KETW-N2560 25 (9.84 X60 (23.6) 25 (9.84) 1.2A 123kg/271 lb
KETW-N3060 30 (11.8 X60 (23.6) 30 (11.8) 1.56A 147kg/324 lb