Bàn từ điện Kanetec KETZ

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
– Hiệu quả nhất để cắt hạng nặng bằng máy phay, máy định hình, máy bào. Cung cấp khả năng giữ phôi dày và hoạt động cắt tốc độ cao.
Tính năng:
– Mâm cặp điện từ siêu mạnh được thiết kế đặc biệt cho hoạt động cắt hạng nặng.
– Được thiết kế để lắp rất dễ dàng, móc dây dễ dàng và loại bỏ từ tính dư.
– Khả năng giữ hiệu quả hơn cho các phôi có kích thước lớn hơn 140 × 140 mm, dày hơn 15 mm.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch No.of Height Mounting Voltage Current Mass
Poles Hole
B. L. Le Be P. P2 H G
KETZ- 1530B 15 (5.90 X 30 (11.8) 150 30 (11.8) 24 (9.44) 90 22 (8.97) 90 14 0.45A 28kg/ 61lb
KETZ- 1545B 15 (5.90 X 45 (17.7) -5.9 45 (17.7) 39 (15.3) -3.54 37 (14.8) -3.54 0.66A 42kg/ 92lb
KETZ- 2050B 20 (7.87 X 50 (19.6) 200 50 (19.6) 42 (16.6) 160 6 (2.44) 5 (2.12) 4 100 0.90A 68kg/ 149lb
KETZ- 2060B 20 (7.87 X 60 (23.6) -7.87 60 (23.6) 52 (20.4) -6.29 6 (2.36) 5 (2.04) 5 -3.93 0.95A 79kg/ 174lb
KETZ- 2080B 20 (7.87 X 80 (31.5) 80 (31.5) 71 (28.2) 5 (2.28) 5 (1.96) 7 1.42A 115kg/ 253lb
KETZ- 2550B 25 (9.84 X 50 (19.6) 250 50 (19.6) 42 (16.6) 200 6 (2.44) 5 (2.12) 4 1.16A 94kg/ 2071b
KETZ- 2560B 25 (9.84 X 60 (23.6) -9.84 60 (23.6) 52 (20.4) -7.87 6 (2.36) 5 (2.04) 5 1.26A 118kg/ 260lb
KETZ- 3060B 30 (11.8 X 60 (23.6) 300 60 (23.6) 52 (20.4) 240 Clamping (No hole) 90 VDC 1.64A 143kg/ 315lb
KETZ- 3090B 30 (11.8 X 90 (35.4) -11.8 90 (35.4) 81 (32.1) -9.44 6 (2.63) 5 (2.20) 7 3.04A 203kg/ 447lb
KETZ- 4080B 40 (15.7 X 80 (31.5) 400 80 (31.5) 71 (28.2) 340 5 (2.28) 5 (1.96) 110 3.23A 240kg/ 529lb
KETZ-40100B 40 (15.7 X100 (39.4) -15.7 100 (39.4) 91 (36.1) -13.3 5 (2.16) 8 -4.33 3.69A 300kg/ 661lb
KETZ-50100B 50 (19.6 X100 (39.4) 500 100 (39.4) 430 3.95A 375kg/ 826lb
©KETZ-50150C 50 (19.6 X150 (59.0) -19.6 75 (29.5 X2 141 (55.7) -16.9 6 (2.55) 5 (2.04) 6X2 2.69AX2 552kg/1217lb
KETZ-60100B 60 (23.6 X100 (39.4) 600 100 (39.4) 91 (36.1) 530 5 (2.16) 8 5.30A 414kg/ 912lb
◎KETZ-60150C 60 (23.6 X150 (59.0) -23.6 75 (29.5 X2 141 (55.5) -20.8 5 (2.04) 6X2 3.51AX2 650kg/1433lb