Bàn từ điện Kanetec KEC-AS

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Loại cực hình sao

Ứng dụng:
– Thích hợp cho các hoạt động mài và cắt với mâm cặp được gắn trên các máy công cụ như máy mài quay, máy tiện, máy tiện và máy phay quay để quay phôi vào máy. Mẫu mâm cặp này có hai loại:

+ Cực vòng và cực sao theo các hoa văn trên mặt gia công mâm cặp. Loại cực vòng được sử dụng cho các hoạt động mài nói chung và loại cực sao cho các hoạt động cắt.
Tính năng:
– Các phôi tương đối mỏng có khả năng bị biến dạng do kẹp cơ học có thể được giữ bằng lực giữ đồng nhất của loại cực vòng để gia công chính xác cao.
– Đối với các hoạt động như cắt phôi dày, nên sử dụng loại cực sao tạo ra lực giữ mạnh.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Work Face Pole No. of Height Voltage Current Mass Electro
Size D, De de Pitch Poles H Chuck Master
KEC- 10ASE 100 100 75 29 0.04A 4.2kg/ 9 lb
-3.93 -3.93 -2.95
KEC- 16ASE 160 160 135 -1.14 8 85 0.08A 12kg/ 26 lb
-6.29 -6.29 -5.31 -3.34
KEC- 20ASE 200 200 161 40 0.13A 19kg/ 41 lb
-7.87 -7.87 -6.33 -1.57
KEC- 25ASE 250 250 223 0.40A 33kg/ 72 lb SES-M103B
-9.84 -9.84 -8.77
KEC- 32ASE 315 315 271 0.44A 52kg/ 114 lb ES-M305B
-12.4 -12.4 -10.6 EH-V305A
KEC- 40ASE 400 400 367 49 10 90 90 VDC 0.68A 93kg/ 205 lb EH-VE305A
-15.7 -15.7 -14.4 -1.92 -3.54
KEC- 50ASE 500 0.6 LO ^ 463 1.00A 145kg/ 319 lb
-19.6 -18.2
KEC- 63ASE 630 630 583 1.28A 190kg/ 418 lb
-24.8 -24.8 -22.9
KEC- 80ASE 800 800 748 70 12 110 1.88A 370kg/ 815 lb
-31.5 -31.5 -29.4
KEC-100ASE 1000 1000 944 -2.75 -4.33 3.92A 580kg/ 1278 lb Above models except for the one marked by S.
-39.4 -39.4 -37.1