Bàn từ vĩnh cửu kanetec CMR-DL

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Bàn kẹp từ vĩnh cửu nay được thiết kế để mài phôi vật liệu có từ tính
yếu như cacbua xi măng trên máy mài nhỏ
-Hiệu năng máy được nâng cao và từ tính dư đã được giảm bớt

Thông số kỹ thuật:


mm(inch)

Model Nominal

Size

Height Pole Pitch Effective Pole Width Holding

Powert

Handle Select Angle Mass Features
CMR-DLG915B 8 (3.34 x 14 (5.70) 55

(2.16)

6(3+3)

0.23(0.11+0.11)

105

(4.13)

162N 90° 4.5kg/9.92 lb Compact
CMR-DL1319B 13 (5.19 x 19 (7.48) 48

(1.89)

175N 9kg/19.8 Ib Standard
CMR-DW1319 4(2+2)

0.15(0.07+0.07)

106

(4.17)

190N 60° Fine
CMR-DS1319 8(4+4)

0.3( (0.15+0.15)

100

(3.94)

200N 120° Powerful