Bàn từ vĩnh cửu kanetec RMA-C

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

-Bàn kẹp từ tính này được thiết kế với từ tính rất mạnh, có thể được sử dụng trong các
ứng dụng phay khác nhau

Tính năng:

-Lực từ có thể điêu chỉnh được. Tay cầm ratchet có hiệu suât cao.
-Lực hút mạnh hơn 1.5 lần so với các mẫu khác của kanetec( đối với phôi dày 9mm)
Thông số kỹ thuật:

mm(in)

Model Nominal Size Work Face Mounting Face Mass
Di Le d2 Dp d
RMA-C16 16 (6.29) 16 (6.29) 10 (4.29) 12 (4.92) 14 (5.51) M (0.31) 11kg/ 24.2 lb
RMA-C20 20 (7.87) 20 (7.87) 13 (5.47) 16 (6.29) 18 (7.08) 17kg/ 37.4 lb
RMA-C25 25 (9.84) 25 (9.84) 18 (7.24) 20 (7.87) 22 (8.81) 27kg/ 59.5 lb
RMA-C32 31 (12.4) 31 (12.4) 24 (9.60) 25 (9.84) 28 (11.0) M1 (0.39) 43kg/ 94.8 lb
RMA-C40 40 (15.7) 40 (15.7) 31 (12.5) 31 (12.4) 35 (13.9) 69kg/ 152 lb