Bàn từ vĩnh cửu Kanetec RMA-V

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

-Bàn kẹp từ tính model RMA-V được thiết kế đễ kẹp các phôi mỏng mà không thể
bảo vệ trực tiếp bằng phó máy

Tính năng:

-Hỗ trợ kẹp 1 số chi tiết quá mỏng không thẻ kẹp trực tiếp trên eto vì có thể làm biến dạng chi tiết

-Bàn từ được thiết kế phần đế để lắp trên eto

Thông số kỹ thuật:

 

 

mm(inch)

Model Dimensions Holding Mass
Wi Li W2 L2 Le A B Power
RMA-V1325 12 (4.92) 25 (9.84) 12 (4.76) 24 (9.68) 18 (7.24) 5 (1.96) 15 (5.90) 10kN 18kg/ 39.6 lb
RMA-V1530 15 (5.90) 30 (11.8) 14 (5.74) 29 (11.6) 22 (9.01) 6 (2.36) 20 (7.87) 15kN 27kg/ 59.5 lb