Bàn từ vĩnh cửu kanetec RMAW

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

ứng dụng:
-Thích hợp để mài chi tiết gia công nhỏ và dày
-Khả năng giữ đạt hiệu quả cao khi được sử dụng với 1 chi tiết gia công mỏng và nhỏ
có độ dày tấm dưới 3mm

Tính năng:
-Hiệu suất giữ đạt hiểu quả cao hơn các model khác nếu các bộ phận được ủ xung
quanh khuôn
-Khoảng các hở giữa phôi vật liệu và mặt cảu bàn kẹp được giảm thiểu tối đa

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Dimensions Mass
B Li Le H L2 h
RMAW-1018 10 (4.13) 17 (6.88) 13 (5.27) 19 (7.51) 7kg/15.4 lb
RMAW-1325 12 (4.92) 25 (9.84) 20 (8.11) 5 (1.96) 26 (10.4) 1 (0.39) 12kg/26.4lb
RMAW-1530 15 (5.90) 30 (11.8) 25 (9.99) 31 (12.4) 18kg/39.6lb