Bàn từ vĩnh cửu Kanetec RMC

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

-Bàn kẹp từ tính với hiệu năng cực cao cho hoạt động trên máy mài quay, máy mài
hình trụ, máy mài bên trong và cac hoạt động cắt khi lắp trên máy tiện
Tính năng:
-Có thể điều chỉnh từ tính từ yếu đến mạnh để có thể cố định phôi vật liệu ở 1 vị trí
xác định và chắc chắn trước khi gia công
-Có thể sử dụng cho các hoạt động mài và cắt
-Gia công tốt trên các phôi mỏng đến phôi dày
-bàn kẹp chính xác cao với độ chính xác ít thay đổi

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Fig. Nom/na/ Top Plate Pole Pitch Bottom Plate Face Plate Thickness Height Handle Mass
Dimensions Hole
Dr Le P Di K Dp d H E
RMC-13 125 125 88 100 112 M 6 (0.23) 4.5kg/ 10 lb
-4.92 -4.92 -3.46 -3.93 -4.4
RMC-16 160 160 118 125 140 M 8 7.5kg/ 16 lb
-6.29 -6.29 -4.64 -4.92 -5.51
RMC-20 200 200 149 15.2 160 4 180 -0.31 24 55 Hexagon 12kg/ 26 lb
-7.87 -7.87 -5.86 (1.5+3.2+1.5+9) -6.29 -7.08 8
0.59 -0.31
(0.05+0.12+
RMC-25 250 250 194 0.05+0.35) 200 -0.15 224 -0.94 -2.16 18kg/ 40 lb
-9.84 -9.84 -7.63 -7.87 -8.81
RMC-32 315 315 255 250 280 M10 29kg/ 64 lb
-12.4 -12.4 -10 -9.84 -11 -0.39
RMC-40 400 400 331 315 355 47kg/ 104 lb
-15.7 -15.7 -13 -12.4 -13.9
RMC-13B 125 125 88 100 112 M 6 (0.23) 6kg/ 13 lb
-4.92 -4.92 -3.46 -3.93 -4.4
RMC-16B 160 160 118 125 140 M 8 □ 8 9kg/ 20 lb
-6.29 -6.29 -4.64 -4.92 -5.51
RMC-20B 2 200 200 149 15.2 160 4 180 -0.31 24 65 -0.31 15kg/ 33 lb
-7.87 -7.87 -5.86 (1.5+3.2+1.5+9) -6.29 -7.08
0.59
(0.05+0.12+
RMC-25B 250 250 194 0.05+0.35) 200 -0.15 224 -0.94 -2.55 23kg/ 51 lb
-9.84 -9.84 -7.63 -7.87 -8.81
RMC-32B 315 315 255 250 280 M10 □ 10 35kg/
-12.4 -12.4 -10 -9.84 -11 -0.39 77lb
RMC-40B 400 400 331 315 355 -0.39 62kg/ 137 lb
-15.7 -15.7 -13 -12.4 -13.9