Bàn từ vĩnh cửu kanetec RMCW

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Thích hợp để mài nhiều loại phôi, từ nhỏ và lớn, đến các phôi mỏng và dày.
-Vì những mâm cặp này mỏng nên chúng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng
bao gồm cả việc giữ phôi tạm thời.
Tính năng:
-Mỏng; 43 mm đến 60 mm.
-Có thể sử dụng với mọi kích thước phôi, phôi lớn nhỏ và phôi mỏng và dày.
-Tay cầm là chìa khóa hình lục giác. Nó có thể được vận hành khi quay nhẹ, chỉ cần nửa vòng để BẬT và TẮT lực từ.
-Tay cầm BẬT-TẮT có thể được thiết lập một phần để tạo ra lực từ yếu giúp định vị phôi dễ dàng và giữ các bộ phận tạm thời.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Work Face Pole Pitch Face Plate Thickness Height Handle Mass
Size Di De Le P l2 h2 Hole
RMCW- 6C 6 (2.36) 6 (2.36) 5 (2.00) 3 (1.49) 2.5 (0.5+2 (0.09) 1kg/ 2 lb
RMCW-16B 16 (6.29) 16 (6.29) 13 (5.27) 8 (3.46) 4 (1.69) 6.5kg/ 14 lb
RMCW-20B 20 (7.87) 20 (7.87) 17 (6.77) 12 (4.76) 1 (0.70) 10kg/ 22 lb
RMCW-25B 25 (9.84) 25 (9.84) 22 (8.66) 18 (7.24) 3(1+2) Hex. 8 15kg/ 33 lb
RMCW-30B 30 (11.8) 30 (11.8) 27 (10.7) 22 (8.66) -0.11 4 (1.77) -0.31 25kg/ 56 lb
RMCW-40B 40 (15.7) 40 (15.7) 37 (14.5) 31 (12.5) 45kg/ 99 lb
RMCW-50B 50 (19.6) 50 (19.6) 46 (18.3) 35 (14.1) 2 (0.98) 6 (2.36) 90kg/198 lb
RMCW-60B 60 (23.6) 60 (23.6) 56 (22.2) 45 (18.0) 115kg/253 lb