Bàn từ vĩnh cửu Kanetec RMT-V

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Sử dụng trong trương hợp một số sản phẩm mỏng không thể kẹp trực tiếp trên eto do lực kẹp sẽ làm biến dạng sản phẩm nên sẽ phải dùng bàn từ để kẹp sản phẩm , và bàn từ này được thiết kế phần đế để đặt lên kẹp trên eto

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Dimensions Mass
B, L, Le P H B. L. h
RMT-V1018 10 (3.93) 17 (6.89) 136. (5.38) 14.5

(1.5+3.2+1.5+8.3)

(0.57)

53

(2.08)

50

(1.96)

12 (4.72) 30

(1.18)

8.4kg/18 lb
RMT-V1325 12 (4.92) 25 (9.84) 209. (8.23) 14 (5.51) 13.5kg/30 lb
RMT-V1515 15 (5.90) 15 (5.90) 107. (4.24) 9 (3.74) 9.5kg/21 lb