Bàn từ vĩnh cửu Kanetec RMWH-A-H

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

Các mẫu bàn từ này có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng như kẹp chặt phôi rất nhỏ, mài, gia công phóng điện và cắt dây. Chúng có thể được sử dụng trong chất lỏng.
[Tính năng] So với Model RMWH-B, các mẫu bàn từ tính vĩnh cửu này có khả năng giữ các phôi mỏng hơn và nhỏ hơn.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Height Handle Mass
Pitch Hole
B Li Le P H E
RMWH-1018A-H 10 (4.13 X17 (6.89) 10 (4.13) 17 (6.89) 14 (5.63) 18 1.5 40 Hex. 8 (0.31) 6.5kg/14 lb
RMWH-1325A-H 13 (5.11 X25 (9.84) 13 (5.11) 25 (9.84) 20 (8.22) -0.7 (0.5+1) -1.57 11kg/24 lb
RMWH-1530A-H 15 (5.90 X30 (11.8) 15 (5.90) 30 (11.8) 25 (10.1) -0.05 14.5kg/31 lb
RMWH-2035A-H 20 (7.87 X35 (13.7) 20 (7.87) 35 (13.7) 29 (11.7) 22kg/48 lb