Bàn từ vĩnh cửu Kanetec RMWH-X

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm
[Ứng dụng] -Mô hình này được thiết kế cho những người dùng xử lý nhỏ hơn. mảnh làm việc mỏng.
[Đặc trưng]

-Cực từ là loại siêu nhỏ

-Lực hút đối với bản mỏng cao hơn so với các mẫu RMWH-AH, C.

Thông số kỹ thuật:


mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole

Pitch

Mounting Face Height Handle

Hole

Mass
B Li Le P B L2 h H E
RMWH-X 713 7 (2.95 X13 (5.11) 7 (2.95) 13 (5.11) 102. (4.02) 7 (2.95) 14 (5.74) 3kg/6.61 lb
RMWH-X1018 10 (4.13 X17 (6.89) 10 (4.13) 17 (6.89) 144. (5.67) 18

(0.70)

0.2+1

(0.04)

10 (4.13) 19 (7.52) 10

(0.39)

40

(40.0)

8

(0.31)

5.5kg/12.1 lb
RMWH-X1325 13 (5.11 X25 (9.84) 13 (5.11) 25 (9.84) 209 (8.22) 13 (5.11) 26 (10.4) 10kg/22.0 lb
RMWH-X1515 15 (5.90 X15 (5.90) 15 (5.90) 15 (5.90) 117. (4.63) 15 (5.90) 16 (6.53) 7kg/15.4 lb
RMWH-X1530 15 (5.90 X30 (11.8) 30 (11.8) 257 (10.1) 31 (12.4) 14kg/30.8 lb