Bàn từ vĩnh cửu Kanetec SBP-R-LS

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

Mẫu bàn từ vĩnh cửu thiết kế cho phép độ nghiêng hỗn hợp chính xác cao trên trục X và Y.

Tính năng:

Chỉnh độ nghiêng trên 2 trục
Toàn bộ phần của thanh sin được làm bằng thép đặc biệt, đã được mài chính xác sau khi tôi cứng.
Các bộ phận chính đã được mài nhẵn để đảm bảo độ mài và đo lường chính xác cao trong một thời gian dài.
Vì sử dụng mâm cặp từ tính vĩnh cửu mỏng, nên mô hình này dễ xử lý và cung cấp không gian gia công rộng hơn.

Không bao gồm khối gage.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Mounting Face Height Height at Max. Tilt Tilt Angle Angle

Accuracy

Roller Center Distance Mass
Bi Li Le P b. l. Hi Hi h.
SBP-R1018LS-A 10 (4.13 X17 (6.89} 105

(4.13)

175

(6.89)

18

(0.70)

143

(5.63)

3(1+2)

0.11

(0.03+0.07)

166

(6.53)

200

(7.87)

22

(0.86)

129

(5.07)

40

(1.57)

(248 (9.76) 0.007/100

max.

Upper 7 (2.95) Lower150(5.90) 18kg/ 39 lb
SBP-R1325LS-A 13 (5.11 X25 (9.84} 130

(5.11)

250

(9.84)

209

(8.22)

186

(7.32)

300

(11.8)

130

(5.11)

(323 (12.7) 0 -50 • Accuracy guaranteed range 0° -45° Upper10 (3.93) Lower25 (9.84) 35kg/ 77 lb
SBP-R1515LS-A 15 (5.90 X15 (5.90} 150

(5.90)

150

(5.90)

119

(4.68)

200

(7.87)

210

(8.26)

(264 (10.3) Upper12 (4.92) Lower15(((5.90) 25kg/ 55 lb
SBP-R1530LS-A 15 (5.90 X30 (11.8} 300

(11.8)

257

(10.1)

206

(8.10)

345

(13.5)

345

(13.5)

(372 (14.6) Upper12 (4.92) Lower30 (11.8) 45kg/ 99 lb