Bàn từ vĩnh cửu Kanetec SBP-R

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:

-Bàn từ tính vĩnh cửu có thể điều chỉnh góc nghiêng

Tính năng:
-Sử dụng để mài góc có độ chính xác cao trên máy mài khuôn, v.v.

-Các rãnh nhỏ trên mặt gia công bàn từ để mài phôi trong nhiều phạm vi từ phôi nhỏ đến phôi dày.

Thông số kỹ thuật:


mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Mounting Face Height Height at Tilt Angle Angle Roller Center Mass
B, L, t Le P B2 L2 H Max. Tilt Accuracy Distance
SBP-R713L-B 7 (2.95 X13 (5.11) 7 (2.95) 13 (5.11) 18 10 (4.05) 3(1+2) 75 103 86 (124 (4.88) 5

4

5

1

0.007/100 75 7kg/
SBP-R713S-B 13 (5.11 X 7 (2.95) 13 (5.11) 7 (2.95) (0.70) 0.1 1 (0.03+0.07) (2.95) (4.05) (3.38) (114 (4.48) max. (2.95) 15.5 lb