Bàn từ vĩnh cửu L-type Kanetec SBP-RL

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

L Type

[Ứng dụng] -Mẫu sản phẩm này được thiết kế với cạnh ngắn làm trục nghiêng để mài và đo chính xác. Thích hợp cho việc mài góc có độ chính xác cao trên máy mài khuôn, v.v.
[Tính năng] -Một tay cầm được cung cấp để tạo điều kiện thiết lập góc theo hướng dọc.

Không bao gồm khối gage.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Mounting Face Height Height at Max. Tilt Tilt Angle Angle

Accuracy

Roller Center Distance Mass
B, L, t Le P b2 L2 H
SBP-R510L-B 4 (1.77 X 95(3.74) 45

(1.77)

95

(3.74)

18

(0.70)

79

(3.11)

3(1+2)

0.11 (0.03+0.07)

75

(2.95)

103

(4.05)

62

(2.44)

(114 (4.48) 5

4

5

1

0.007/100

max.

7 (2.95) 3kg/6.6 lb