Bàn từ vĩnh cửu Kanetec SKM

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Tương tự mẫu SBP-RUR , Mâm cặp này thích hợp cho các ứng dụng trong đó khi cố định phôi trên bàn máy, phôi cần được giữ theo chiều
dọc do hình dạng của nó hoặc cần được giữ chặt từ các bên khi không thể giữ đủ theo chiều ngang.

Tính năng:
-Được thiết kế với từ tính mạnh mẽ giữ các kích thước phôi khác nhau, mỏng, nhỏ và dày.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Thickness Height Handle Hole Mass
B L, Le P f, ?2 H h E
SKM-1018 10 (3.93 x17 (6.89) 10 (3.93) 17 (6.89) 13 (5.39) 14.5(1.5+3.2+1.5+8.3) 70 50 13 (5.11) 20 Hex. 8 (0.31) 13kg/28 lb
SKM-1325 12 (4.92 x25 (9.84) 12 (4.92) 25 (9.84) 20 (8.22) 0.57 -2.75 -1.96 16 (6.29) -0.78 22kg/48 lb
SKM-1530 15 (5.90 x30 (11.8) 15 (5.90) 30 (11.8) 25 (9.96) (0.05+0.12+0.05+0.32) 18 (7.08) 30kg/66 lb