Bàn từ vĩnh cửu Kanetec S-Type SBP-RS

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

S-Type

Ứng dụng:
-Thiết kế với cạnh dài làm trục nghiêng để đo mài chính xác với các chi tiết cần đo
mài theo chiều ngang
Tính năng:
-Độ dày từ 89mm tơi 100mm cho nhiều ứng dụng
-Với bàn từ mỏng, mẫu sản phẩm này có thể đạt tới độ chính xác 0.007mm hoặc hơn
-Các bộ phận chính được mài nhẵn để đảm bảo độ mài và đo lường chính xác sử dụng nam châm vĩnh cửu nên không gây ra nhiệt trong quá trình sử dụng giúp gia công có độ chính xác cao

Không bao gồm khối gage.

Thông số kỹ thuật:

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Mounting Face Height Height at Max. Tilt Tilt Angle Angle

Accuracy

Roller Center Distance Mass
Bi Li Le P b. L. hi Hi H.
SBP-R1018S-B 10 (41.3 X17 (6.89) 105

(4.13)

175

(6.89)

18

(0.70)

142

(5.59)

3(1+2)

0.11

(0.03+0.07)

110

(4.33)

175

(6.89)

20

(0.78)

89

(3.50)

40

(1.57)

(117 (4.60) -5° -45° 0.007/100

max.

7 (2.95) 9kg/ 20 lb
SBP-R1530S-B 15 (5.90 X30 (11.8) 150

(5.90)

300

(11.8)

256

(10.0)

160

(6.29)

300

(11.8)

27

(1.06)

96

(3.78)

(172) (6.77) 12 (4.92) 27kg/ 60 lb
SBP-R1545S-B 15 (5.90 X45 (17.7) 450

(17.7)

394

(15.5)

450

(17.7)

31

(1.22)

100

(3.93)

48kg/ 106 lb