Bàn từ vĩnh cửu Kanetec SKAW

Posted on Posted in Bàn từ vĩnh cửu, Sản phẩm

Ứng dụng:
-Mẫu bàn kẹp từ tính này thích hợp cho các ứng dụng trong đó khi cố định phôi trên bàn máy, phôi cần được giữ theo chiều
dọc do hình dạng của nó hoặc cần được giữ chặt từ các bên khi không thể giữ theo chiều ngang.

Tính năng:
-So với Model SKM, model này có thể chứa các phôi nhỏ hơn và mỏng hơn (3mm).
-Kết cấu cứng nhắc tạo điều kiện bảo trì như khôi phục độ chính xác ban đầu.

Thông số kỹ thuật:


mm(inch)

Model Nominal Size Work Face Pole Pitch Thickness Height Mounting Face Handle Hole Mass
B L Le P D H d h E
SKAW-1018 10 (4.13 x17 (6.89) 10 (4.13) 17 (6.89) 13 (5.27) 2+ (0.07+0.15) 7 (2.95) 13 (5.31) 2 (0.90) 1 (0.47) Hex. (0.31) 14kg/30 lb