Rèm cửa an toàn – Sử dụng trong tự động hóa nhà máy

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chỉ định sản phẩm Tuân thủ các yêu cầu Độ phân giải (khả năng phát hiện d) Chiều cao khu vực được bảo vệ Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng thấp)
OY044S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 610 mm 0…4 m
OY047S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1060 mm 0…4 m
OY050S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1510 mm 0…4 m
OY048S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1210 mm 0…4 m
OY046S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 910 mm 0…4 m
OY005S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 760 mm 0…3 m
OY043S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 460 mm 0…4 m
OY035S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 760 mm 0…4 m
OY001S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 160 mm 0…3 m
OY041S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 160 mm 0…4 m
OY045S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 760 mm 0…4 m
OY033S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 460 mm 0…4 m
OY034S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 610 mm 0…4 m
OY036S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 910 mm 0…4 m
OY004S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 610 mm 0…3 m
OY003S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 460 mm 0…3 m
OY007S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1060 mm 0…3 m
OY042S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 310 mm 0…4 m
OY031S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 160 mm 0…4 m
OY006S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 910 mm 0…3 m
OY002S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 310 mm 0…3 m
OY049S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 30 mm 1360 mm 0…4 m
OY222S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 310 mm 0…10 m
OY032S Rèm cửa an toàn ESPE type 2 30 mm 310 mm 0…4 m