Dòng sản phẩm hoàn chỉnh

Posted on Posted in Cảm biến sợi quang
Mã SP Chỉ định sản phẩm Nguyên vật liệu Phạm vi của sợi quang Phạm vi Phạm vi sợi quang
E20055 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: ABS 200
E20051 Cảm biến phản xạ khuếch tán 200
E20606 Cảm biến xuyên chùm 200
OBF500 Bộ khuếch đại sợi quang biến đổi PPE 0…2 m
E20633 Cảm biến phản xạ khuếch tán 70
E20714 Cảm biến xuyên chùm 140
E20651 Cảm biến phản xạ khuếch tán 60
E20129 Cảm biến xuyên chùm Bộ chuyển đổi: ABS 120
E20058 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: ABS 200
E20645 Cảm biến phản xạ khuếch tán 60
E20062 Cảm biến xuyên chùm Bộ chuyển đổi: PPE 120
E21107 Cảm biến phản xạ khuếch tán 10
E20511 Cảm biến phản xạ khuếch tán 220
E20054 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: PPE 200
E20752 Cảm biến xuyên chùm 1200
E20603 Cảm biến xuyên chùm 200
E20056 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: ABS 200
E20489 Cảm biến phản xạ khuếch tán 200
E20495 Cảm biến phản xạ khuếch tán 200
E20053 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: PPE 24
E20052 Cảm biến phản xạ khuếch tán Bộ chuyển đổi: PPE 200
E20639 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20
E20712 Cảm biến phản xạ khuếch tán 20
E20615 Cảm biến xuyên chùm 150