Rèm cửa an toàn – Màn chắn nổi với sự triệt tiêu cấu hình

Posted on Posted in Cảm biến an toàn, Cảm biến, thiết bị điện tự động IFM
Mã SP Chỉ định sản phẩm Tuân thủ các yêu cầu Độ phân giải (khả năng phát hiện d) Chiều cao khu vực được bảo vệ Chiều rộng khu vực bảo vệ (cường độ ánh sáng thấp)
OY826S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 760 mm 0…6 m
OY827S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 910 mm 0…6 m
OY828S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 1060 mm 0…6 m
OY808S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1210 mm 0…3 m
OY825S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 610 mm 0…6 m
OY806S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 910 mm 0…3 m
OY804S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 610 mm 0…3 m
OY815S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 610 mm 0…6 m
OY819S SRèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 1210 mm 0…6 m
OY807S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 1060 mm 0…3 m
OY805S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 760 mm 0…3 m
OY817S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 910 mm 0…6 m
OY801S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 14 mm 160 mm 0…3 m
OY816S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 760 mm 0…6 m
OY818S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 20 mm 1060 mm 0…6 m
OY829S Rèm cửa an toàn ESPE type 4 / SIL 3 40 mm 1210 mm 0…6 m