Cơ cấu xoay cho ứng dụng gắp nhả HN Hannzmotrol

Posted on Posted in Hannz motrol, Sản phẩm

Dòng sản phẩm HN: đơn giản & gọn nhẹ. Sử dụng cam bánh răng lăn và cam rãnh, có khả năng thực hiện chuyển động lên, xuống và quay hoặc dao động đồng thời. Đây là một thiết bị Pick&Place có độ chính xác cao ngay cả khi hoạt động ở tốc độ cao. (Hành trình lên & xuống có thể nhận ra Tối đa. 80mm)

Cài đặt đơn giản và dễ dàng và hiệu suất đáng tin cậy hơn. Hoạt động với hiệu suất rất tốt và ổn định trong những hoạt động đồng bộ, dây chuyền

Có thể tự do lựa chọn vị trí lắp đặt.

Ví dụ về ứng dụng: