Dây đồng thau Pungkuk dùng cho máy cắt dây EDM

Posted on Posted in Dây đồng thau dùng cho máy cắt dây EDM, Sản phẩm, Vật tư tiêu hao EDM

Hãng sản xuất: Pungkuk – Hàn Quốc.

Ứng dụng: là loại dây đồng điện cực dùng cho máy cắt dây tia lửa điện EDM.

Thông số sản phẩm:

Loại dây

MODEL NO.

Đường kính dây

Dung sai
đường kính

BREAKING LOAD(KG)

Lực căng dây

INCH

MM

Kg/

N/

PSI

HARD

PAPS H-33hw

0.013

0.33

±0.001mm

8.38-8.90

100-115

960-1,020

142,000 – 149,000

PAPS H-30hw

0.012

0.30

6.92-7.36

PAPS H-25hw

0.010

0.25

4.81-5.11

PAPS H-20hw

0.008

0.20

3.08-3.27

PAPS H-15hw

0.006

0.15

1.731-1.839

PAPS H-10hw

0.004

0.10

0.769-0.817

SOFT

PAPS H-30sw

0.013

0.33

±0.001mm

4.28-4.80

50-58

490-550

72,000 – 82,000

PAPS H-30sw

0.012

0.30

3.53-3.97

PAPS H-25sw

0.010

0.25

2.45-2.75

PAPS H-20sw

0.008

0.20

1.57-1.76

PAPS H-15sw

0.006

0.15

0.884-0.992

PAPS H-10sw

0.004

0.10

0.393-0.441

 

 

Thông tin kích cuộn dây:

Loại cuộn

D (mm)

d (mm)

L (mm)

W (mm)

a (mm)

h (mm)

Khối lượng
(kg.)

Số lượng cuộn trên thùng (cuộn)

Spool Shape

P-3

130

80

110

90

10

20

3

6

Pungkuk-wire-roll

P-5

160

90

114

90

12

20

5-6

2/4

P-10

200

90

134

110

12

25

10

1

P-15

250

110

140

110

15

34

20

1

P-125

125

80

125

100

12.5

16

3.5

6

P-160

160

100

160

128

16

22

6-8

2

P-200

200

125

200

160

20

22

16

1

P-355

355

224

200

160

20

36

45

1

 

Các model thông dụng:

  • PAPS H- 20HW P-5 : Dây đồng thau dia. 0.20mm , 5kg/cuộn  ( Thùng 4 cuộn x 5kg = 20kg)
  • PAPS H-25HW P-5 : Dây đồng thau dia. 0.25mm , 5kg/cuộn ( Thùng 4 cuộn x 5kg = 20kg)
  • PAPS H- 30HW P-5 : Dây đồng thau dia. 0.30mm , 5kg/cuộn ( Thùng 4 cuộn x 5kg = 20kg)
  • PAPS H-20HW P-15 : Dây đồng thau dia. 0.20mm , 20kg/cuộn 
  • PAPS H-25HW P-15 : Dây đồng thau dia. 0.25mm , 20kg/cuộn
  • PAPS H-30HW P-15 : Dây đồng thau dia. 0.30mm , 20kg/cuộn