Đế gắn bộ điều khiển kiểu đứng Kanetec EST-1

Posted on Posted in Bàn từ điện, Sản phẩm

Ứng dụng:
Một đế gắn kiểu đứng có thể được sử dụng cho bất kỳ loại bộ điều khiển nhỏ nào như ES-M305B
và EH-V305A.
Tính năng:
Tự đứng và cài đặt dễ dàng.
Tấm gắn ở đầu có thể xoay 360 độ để có thể điều chỉnh sau khi lắp đặt
Bộ chỉnh lưu cũng có thể được gắn vào đế

Thông số kỹ thuật:


mm(inch)

Model Dimensions Mass Applicable Models
EST-1 600x600x (1000)

(23.6) x (23.6) x (39.4)

9.5kg/21 lb EH-V305AES-M305B/M103B

EPS-215B,RH-M102C