Đế từ Kanetec MB-OX

Posted on Posted in Đế từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Các đế này được sử dụng làm giá đỡ công cụ đo lường như đế từ tính, chúng cũng có thể được sử dụng để giữ các cảm biến tại chỗ.
Tính năng:
Hệ thống khóa cơ học siết chặt các khớp ở ba nơi bằng một thao tác.
Cánh tay có thể được điều chỉnh tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho việc định vị dụng cụ đo được gắn.
Điều chỉnh dễ dàng

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Lock Holding Magnetic Holder Base Arm Arm Mounting Indicator Clamp Mass Accessory
Mechanism Power Width Length Height Li l2 L3 Tapped Hole Stem Hole Dovetail
MB-OX Hydraulic

type

1000N

(100kgf)

50

(1.96)

73

(2.87)

55

(2.16)

01

15

110

(4.33)

81

(3.18)

M (0.31 X1.2 (0.04) 0 (0.31) 0 (0.23) 6.5

(0.25)

2.0kg/ 4.4 lb ^Replenish oil