Đế từ Kanetec MB-X

Posted on Posted in Đế từ, Sản phẩm

Loại khóa cơ

Nhỏ và đơn giản, thích hợp để sử dụng trong không gian hạn chế.

Ứng dụng:
Các đế này được sử dụng làm giá đỡ công cụ đo lường như đế từ tính, chúng cũng có thể được sử dụng để giữ các cảm biến tại chỗ.

Tính năng:

Một hệ thống khóa cơ học siết chặt các khớp ở ba nơi bằng một thao tác.

Cánh tay có thể được điều chỉnh tự do, tạo điều kiện thuận lợi cho việc định vị dụng cụ đo được gắn.

Các mẫu MB-CX-V / PSX-V được trang bị bộ chuyển động tốt.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Lock

Mechanism

Holding

Power

Magnetic Holder Base Arm Arm Mounting Tapped Hole Indicator Clamp Mass Feature
Width Length Height Lo L) L2 L3 Stem Hole Dovetail
MB-CX Mechanical

Type

160N

(16kgf)

28

(1.10)

28

(1.10)

28

(1.10)

12

(0.47)

46

(1.81)

46

(1.81)

3 (1.53) M (0.19 X 0. (0.03) 0 (0.23) X2 6.5

(0.25)

0.38kg/0.83 lb Small, V attractive face
MB-CX-V 5 (2.24) 0.5 kg/1.10 lb Small, V attractive face, fine movement adjuster
MB-PSX o o 33 30

(1.18)

34

(1.33)

35

(1.37)

14

(0.55)

3 (1.53) 0.38kg/0.83 lb Small, magnet switchover
MB-PSX-V 5 (2.24) 0.5 kg/1.10 lb Small, magnet switchover, fine movement adjuster