Đế từ Kanetec MPV-4

Posted on Posted in Đế từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Được thiết kế thích hợp để bảo vệ phôi có hình dạng không đều hoặc phôi hình côn và để gia công các thanh tròn và phôi phẳng.
Tính năng:
Lực để giữ chặt phôi được tạo ra bởi lực từ. Do đó, không giống như kẹp cơ học, không có lực quá mức nào được tác dụng. (Không thể cầm phôi phi từ tính.)
Có thể vận hành tay cầm từ hai phía
Có thể lắp mâm cặp từ trên máy.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

■Magnetic force: Side slip resistance is 575 N (57.5 kg) for iron square bars of 30 mm x 30 mm x 130 mm and 480 N (48 kgf) for iron round bars of 030 x 130 mm

■Mass: 7.3 kg/ 16.01 lb