Đế từ Kanetec MB-2FPG

Posted on Posted in Đế từ, Sản phẩm

Ứng dụng:
Phôi có thể được giữ đồng thời ở mặt trên và mặt dưới, nên giá đỡ này thích hợp để giữ phôi trên một tấm bề ​​mặt bằng sắt.
Tính năng:

Các mặt đã được hoàn thiện chính xác để làm cho giá đỡ này cũng có thể sử dụng cho mục đích đo lường.

Mặt hấp dẫn có hình dạng được thiết kế đặc biệt nhằm sử dụng trên bề mặt phẳng như trên một tấm bề ​​mặt sắt.

Thông số kỹ thuật:

mm(inch)

Model Holding Power Mounting Hole Mass
Width Length Height
MB-2FPG 1471N (150kgf) 5 (1.96) 12 (4.72) 51. (2.02) 2.5kg/5.5 lb