Diamant Diagum: Keo tạo doăng cao su làm kín

Posted on Posted in Sản phẩmDIAMANT diagum sửa chữa trong vòng 15 phút

Kết dính cự tốt với hầu hết các vật liệu

Ứng dụng chủ yếu để sửa chữa, phủ bảo vệ:

– Con lăn cao su; bánh xe cao su, dây băng tải
– Ống, đệm kín
– Ống cao su
– Bồn chứa
– Tang trống
– Các bộ phận của khớp nối


Download Tài liệu kỹ thuật