Diamant Flexcoat: Chống chịu thời tiết và đàn hồi

Posted on Posted in Sản phẩm


DIAMANT flexcoat với đặc tính chịu mài mòn và tự cân bằng
Bảo vệ chống ăn mòn, phủ bề mặt và tự cân bằng cho:
– Bồn chứa và silo
– Đường ống; van
– Bơm và các kết cấu hàn
– Nhà máu thủy điện

– Tàu, Cẩu

Download tài liệu kỹ thuật