Diamant Proceramic:  Chịu mài mòn cực tốt

Posted on Posted in Sản phẩm


Ứng dụng chủ yếu:

Ống thông gió,
Ống tubes (ống chảy xuống, máng trượt,
Thùng chứa vật liệu rời
Hệ thống xả (với nhiệt độ giới hạn,
Bơm li tâm, cyclones,
Hệ thống vận chuyển, vít tải
Các loại bồn  và máy khuấy trộn

 

Download Tài liệu kỹ thuật