Diamant Prochem: Chịu hóa chất

Posted on Posted in Sản phẩm


Ứng dụng chủ yếu:

Bồn chứa, bơm, đường ống  trong công nghiệp hóa chất và dầu khí
Sửa các chi tiết máy chịu mòn và chịu lực cao –
tiếp xúc trực tiếp với dầu, nhớt, dầu làm mát

Download tài liệu kỹ thuật