Đồng hồ đo điểm tiếp xúc

Posted on Posted in Đồng hồ đo chuyên dụng, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM

Đồng hồ đo điểm tiếp xúc dạng đòn bẩy

Model XY-1
XY-1

Model XY-2
XY-2


 Kích thước; XY-1

Dimensions ; XY-1


 Kích thước; XY-2

Dimensions ; XY-2

Đồng hồ đo điểm tiếp xúc dạng góc

Model XZ-1
Dải đo 1.2mm
Góc 45°
  XZ-1
Model XZ-2
Dải đo 1.2mm
Góc 60°
  XZ-2

 

Thông số kỹ thuật
Model Góc Dải đo
( mm )
Khoảng dịch chuyển
( mm )
Lực đo nhỏ hơn ( N )
XZ-1 45° 1.2 5 1.4
XZ-2 60° 1.2 5 1.4
Góc 90° được đặt khi có yêu cầu.

 Kích thước; XZ-1
Dimensions ; XZ-1

 Kích thước; XZ-2
Dimensions ; XZ-2