Đồng hồ đo độ dầy lăng kính Peacock GL

Posted on Posted in Đồng hồ đo độ dầy, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM

 

Thông số kỹ thuật
Model Độ phân dải
(mm)
Giải đo
(mm)
Chiều sâu họng kẹp
(mm)
Độ chính xác
(µm)
Đường kính
lăng kính
tối đa đo được
(mm)
Chiều dầy lăng kính
tối đa đo được
(mm)
Lực kẹp nhỏ hơn
(N)
GL 0.01 10 30 ±20 ø 59 20 1.8
Dimensions; GL
Dimensions ; GL