Đồng hồ đo độ dầy thành ống Peacock P Series

Posted on Posted in Đồng hồ đo độ dầy, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Model Độ phân dải
(mm)
Giải đo
(mm)
Độ chính xác
(µm)
Kích thước ống đo được (mm) Lực kẹp
đo nhỏ hơn (N)
Lòng ống
nhỏ nhất D
Dầy thành
ống max T
Chiều sâu L
P-1 0.01 0 – 10 ±20 2.5 10 10 1.8
P-2 0.01 0 – 15 ±22 5.1 15 50 1.8
P-3 0.01 0 – 15 ±22 9.0 15 50 1.8
Dial Pipe Gauges
Model P-1
Graduation 0.01mm
Range 0 – 10mm

P-1

 Dimensions; P-1
Dimensions ; P-1
Model P-2
Graduation 0.01mm
Range 0 – 15mm

P-2

 Dimensions; P-2
Dimensions ; P-2
Model P-3
Graduation 0.01mm
Range 0 – 15mm

P-3

 Dimensions; P-3
Dimensions ; P-3