Đồng hồ đo độ dầy Peacock H series (0.01mm)

Posted on Posted in Đồng hồ đo độ dầy, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM

 

Thông số kỹ thuật
Model Độ phân giải
(mm)
Dải
(mm)
Chiều sâu họng kẹp
(mm)
Độ chính xác
(µm)
Đầu đo Lực kẹp nhỏ hơn

(N)

Đường kính(mm) Độ song song(µm)
H 0.01 0 – 10 120 ±20 10 5 1.8
H-MT 0.01 0 – 10 120 ±20 10 (kim loại) 5 1.8
H-1A 0.01 0 – 10 120 ±20 5 5 1.8
H-2 0.01 0 – 10 170 ±20 Hình cầu 1.8
H-3 0.01 0 – 10 170 ±20 Hình cầu 1.8
Model H

H

Model H-1A

H-1A

Model H-2

H-2

 

Model H-3

H-3

 

Kích thước; H
Dimensions ; H
Kích thước; H-1A
Dimensions ; H-1A
Kích thước; H-MT
Dimensions ; H-MT
Kích thước; H-2
Dimensions ; H-2
Kích thước; H-3
Dimensions ; H-3