Đồng hồ đo độ dầy tấm Peacock K Series (0.01mm; 0.05mm)

Posted on Posted in Đồng hồ đo độ dầy, Sản phẩm, Thiết bị, Cảm biến IFM
Model Độ phân giải
(mm)
Dải đo
(mm)
Chiều sâu cổ
(mm)
Độ chính xác
(µm)
Điểm tiếp xúc

Đường kínhđầu đo (mm)

Lực đo nhỏ hơn (N)
Đường kính (mm) Độ song song (µm)
K-1 0.01 0 – 20 300 ±22 10 10 20 2.0
K-2 0.05 0 – 35 300 ±100 20 25 20 3.0
K-3 0.01 0 – 20 500 ±22 10 10 20 3.0
K-4 0.05 0 – 50 500 ±100 25 25 25 3.0
K-7 0.05 0 – 50 690 ±100 30 25 30 3.0
 * Model K-7 là sản phẩm yêu cầu đặc biệt.